Ontdek God se wil vir jou lewe (Deel Sewe)

Vind jou roeping & maak jou keuse

Om te verstaan ​​hoe om God se wil met betrekking tot ons roeping te onderskei, moet ons werk beskou as ‘n gebied waarin ons ons heiligmaking kan nastreef. God se basiese wil vir alle mense is dat ons in Hom glo, tot redding kom en geheilig word (1 Thess. 4: 3), en daarom moet ons na ‘n goeie roeping soek.

God gee ons duidelike riglyne deur Sy geopenbaarde wil, maar laat die keuse uiteindelik aan elke individu oor. Daarom, indien enige van ons ontevrede is met die keuses wat ons gemaak het, is dit nooit geregverdig om ‘n vinger na God wys nie. God, inteendeel is die een wat elkeen gaan vra: “Wat het jy gemaak met wat ek aan jou toevertrou het?”

Die regte perspektief op arbeid

Ons moet gelei word deur die beginsels van God se geopenbaarde wil om te soek na die roeping wat ons pas, terwyl ons aandag skenk aan die interne en eksterne oproep van God. Ons moet onsself ook nugter ondersoek om ons gawes uit te vind en waar ons dit die beste kan gebruik. Roeping gaan om baie meer as net werk, terwyl ons werk ‘n integrale deel is daarvan, net soos ons familie, kerk, vriende en ook, geld.

As ons die roeping waartoe die Here ons geroep het wil uitleef, moet ons ook die regte benadering tot arbeid in die algemeen hê. ‘n Beroep is nie net iets om ons tyd te beset of ‘n manier om onsself te onderhou nie, hoewel laasgenoemde ‘n belangrike oorweging is. Ons moet ook nie verwag dat ons werk pure geluk vir ons sal bring nie. Ongelukkig is dit hoe te veel mense in ons kultuur hul werk beskou as iets wat hulle net moet deurgaan om die naweek te haal.

Werk is ‘n gawe

Die Skrif daarenteen vertel dat werk ‘n goeie gawe van God is. Dit word deur die Here gegee om ons te help om betekenis in ons lewens te hê, om ons te help met persoonlike groei en om ‘n weg te wees waardeur ons naaste kan liefhê. Deur goedere en dienste te produseer wat ander benodig en wil hê, is ons lief vir diegene rondom ons.

In die oë van die gewone mens is werk ‘n straf. Alhoewel hulle nie die konnektasie maak tussen Adam se sonde en die verklaring deur die Here dat die mens van daar af moet werk vir oorlewing nie, erken hulle wel daardie feit in die manier hoe hulle werk. Die persoon wat sleepvoet werk, kry sy loon.

Die Christelike perspektief hier is dat God se verklaring dat die mens sal werk is ‘n straf sowel as ‘n seën. Daardeur het God bepaal dat dit is hoe die mens nie net sal oorleef nie, maar ook floreer. Die pad na sukses, tevredenheid en vergoendheid is een van harde werk. Aan die einde het die persoon wat floreer twee eienskappe wat die wat nie doen nie, nie het nie en dit is: harde werk en perspektief.

Om te werk is reg

God het wettige werk vir mense in die skepping bepaal en ons die opdrag gegee om voor die sondeval te werk (Gen. 2:15; 3). Arbeid op sigself is ‘n goeie ding, en ons vind dit soms moeilik en lastig omdat dorings en distels ons pogings as gevolg van Adam se val in ons voete steek.

Ja, ons werk kan soms moeilik wees, selfs al is ons in ‘n beroep wat ons liefhet. Dit is die resultaat van God se verklaring oor die skepping wat nie verwyder sal word voordat Christus weer kom nie (Rom. 8: 18–25). Dit volg egter nie dat ons werk moet neem wat ons haat nie. Soos reeds gewys, die keuse rus by ons, maak dus ‘n goeie een.

Daar is natuurlik tye wanneer ons pligte het wat ons miskien nie andersins sou gekies het nie. Soms sal ons dalk tyd moet spandeer in ‘n werk wat ons vervelig vind, want dit sal beteken dat ons nie ons gesin sal onderhou nie as ons dit beëindig sonder om ‘n nuwe pos te hê, is dit heeltemal onwys (1 Tim. 5: 8). Ons hoef nie te dink dat dit die norm is nie. Ons moenie bang wees om te soek na ‘n beroep wat ons geniet en waarin ons ons gawes kan gebruik, apart van en saam met ons verantwoordelikhede by die kerk nie.

Laaste Woorde

Uiteindelik is dit eenvoudig om ‘n beroep te vind wat vir ons reg is. Ons hoef slegs werk te vind wat deur God se Woord gesanksioneer word en waarvoor ons begaafd is. Indien jy so begaafd is om tien dinge te doen, doen dit dan binne God se wil, tot eer van Hom. As jy net een begaafdheid het, doen dit dan binne God se wil, tot eer van Hom.

Ons hoef nie na die verborgenhede van God te soek nie, wat in elk geval onmoontlik is. Ons hoef onsself net af te vra wat ons graag wil doen en hoe ons vir onsself en ons gesinne kan voorsien en God dank daarvoor terwyl ons dit uitnemend doen.

Dawid Brits

Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

ROMEINE 8:18 NLV

Kliek op die skakel wat jou sal neem na die Bybelplan: https://my.bible.com/reading-plans/17038-discover-gods-will-for-your-life

Vind die ander dele tot hierdie reeks hier: