'n Kort Biografie

Goeie maniere dikteer dat wanneer ‘n persoon homself voorstel, hy met sy naam moet begin. My naam, soos jy sekerlik kon aflei, is Dawid Brits.

Ek is ‘n Christen man met een vrou (een is genoeg). Haar naam is Tania. Ons het onlangs ouers geword en pronk met ‘n pragtige dogtertjie genaamd, Clara. Op hierdie twee persone spandeer ek my liefde, tyd, geduld en genade. Dit is ‘n seën om man en pa te wees.

Die Reg is my professie van keuse. Ek het ‘n LLB graad verwerf aan die Universiteit van Suid-Afrika en is ‘n kandidaat prokureur by ‘n plaaslike firma in Kimberley. My hart is ook oorgegee aan verskeie ander dissiplines onderandere: die studie van die aard van God en godsdienstige geloof, die studie van kennis, die werklikheid en etiek, sowel as argumente ter regverdiging van godsdienstige leerstelling, spesifiek die christelike diskoers. My lewenslange droom is natuurlik om Teologie in sy volheid en glorie te bestudeer, en apologetiese geskrifte aan te bied ter verdediging, asook verkondiging van die waarheid.

Die slagspreuk wat jy kan onthou soos jy deur hierdie webwerf blaai is: Lig is Beter as Duister.  Dit is gëinspireer deur Prediker 2:13 – “Dit het ek wel ingesien dat dit ‘n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, net soos lig ‘n mens meer baat as duisternis.” Dit is my liefde vir die lig wat my dryf. Daar is niks beter in hierdie lewe as om tot kennis van die waarheid te kom nie. Die waarheid, is lig.

Ek sien dit as my plek om hardop in die openbaar te dink, die waarheid aan te bied op ‘n sagmoedige wyse, sowel as om ‘n paar dinge te deel wat ek op my aanlyn reise ontdek het.

Dit is my wens dat jy sal baat vind uit alles wat hier aangebied word.

Wat glo jy?

Hierdie is ‘n maak-of-breek vraag by enige mens in oorweging of hul moet luister na wat jy te sê het. Wees verseker dat wat ek skryf is nie gemik of gëinspireer deur ‘n eendimensionele uitkyk nie. Dit sal ‘n leeun wees om te verklaar dat wat ek glo my nie bëinvloed nie, maar in kort: Ek is…

Christen – ek bevestig dat Jesus Christus my Verlosser is.

Protestant – ek bevestig die vyf “solas” van die Hervorming. (Dit is om te bevestig dat ek nie Katoliek of Ortodoks is nie.)

Pinkster – ek bevestig in die lering van die Bybel soos verskans in die leerstellings van genade, vrye wil, die ‘groot doop’, die doping met die Heilige Gees asook Sy werking in die lewe van gelowiges.

Intellektueel – alhoewel ek groot geword het in die Pinkster dinominasie, is ek minder belewenis georiënteerd. Dit is my oortuiging dat die werking van Heilige Gees duidelik  deur die Skrif gedefinieer word. Daarom enige iets wat buite daardie definisie val, is nie die werking van die Gees nie. Ek is ‘n voorstaander van die idee dat alle gebeurtenisse vatbaar vir toetsing deur die Skrif is.

Evangelies – ek glo die evangelie (wat die oorspronklike en waarlikste betekenis van “evangelie” is).

Onvoltooid – alhoewel ek ‘n groot skoonheid vind in tradisionele Protestantisme het, en ook ‘n hunkering daartoe het, besef ek dat tradisies op sommige gebiede nie volledig Skriftuurlik is nie. Waar dit die geval is, is ek gretig om te verander, omdat die Heilige Gees my deur die Woord oortuig.

Skrif – Ek glo dat die Bybel die enigste onfeilbare Woord van God is, geïnspireer deur Hom en deur die mens geskryf. Die Skrif is ‘n Christen se gids tot geloof en praktyk.

God en die Drie-eenheid – Ek glo in een God wat volkome regverdig en heilig is. Hy bestaan in drie persone: die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Drie-eenheid leef in perfekte harmonie en sonder verdeeldheid.

Jesus Christus – Ek glo dat Jesus Chrsitus die eniggebore seun van God is. Ten volle God en volkome mens, is Hy gebore uit die Maagd Maria en het hy ‘n sondelose lewe gelei. Ek glo in sy offerdood, liggaamlike opstanding en hemelvaart na die regterhand van sy vader in die hemel.

Heilige Gees – Ek glo dat die Heilige Gees binne my woon en aan alle gelowiges lewe gee. Hy stel hulle in staat om die waarheid te verstaan en lei Chrsitene deur oortuiging en na ‘n heilige lewe in Christus.

Verlossing – Ek glo dat Jesus se dood redding bied aan almal wat in Hom glo. Die enigste grond van redding, sy liefde, regverdigheid en genade. Kinders van God, diegene wat Jesus Christus aanneem en die Heilige Gees ontvang, word wedergebore en afgesonder vir die koninkryk. Hulle is toerekend geregverdig deur die offerdood van Christus.

Wederkoms – Ek glo in die wederkoms van Jesus Christus. Hy sal teenoor die verlorenes reg laat geskied en vir sy kinders ‘n nuwe heilige plek bied.

Dawid Brits