Die Grootste Uitdaging vir ‘n Christelike Lewe

Die groot daaglikse uitdaging wat ek in die Christelike lewe ondervind, is nie ‘n uitdaging van kennis nie; ek weet wat ek moet weet om te lewe op ‘n manier wat God behaag. Dit is nie ‘n uitdaging van onderskeiding nie – daar is selde ‘n groot probleem om die waarheid van dwaling te onderskei. Dit is nie ‘n vaardigheidsuitdaging nie; daar is geen versoeking wat ek nie kan weerstaan ​​nie, en geen sonde waarteen ek my nie kan afwend as ek my in die Heilige Gees van God bevind nie. Ek het wat ek nodig het om goed voor God en die mens te leef.

So gereeld doen ek dit nie. Dikwels versuim ek om God se twee groot gebooie uit te leef. Dikwels versuim ek om God met my hele hart lief te hê en om my naaste lief te hê soos myself. Hoekom? Waarom slaag ek nie in die manier waarop ek wil leef nie, die manier waarop God my sê om te lewe, die manier waarop God my in staat stel om te leef nie? Wat is die groot daaglikse uitdaging?

Die groot daaglikse uitdaging van die Christelike lewe is die uitdaging is om bloot te neem dit wat ons in Christus het. Dit is die uitdaging om my hele self aan te bied as ‘n lewende offer aan God, wetende dat dit heilig en aanvaarbaar is vir hom, dat dit ‘n daad van ware aanbidding is. Dit is die uitdaging om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie, maar om te verander deur die vernuwing van my gedagtes, sodat ek die wil van God kan doen – alles wat goed en aanvaarbaar en volmaak is.

Die groot daaglikse uitdaging van die Christelike lewe is die uitdaging om bloot te neem, dit wat ons in Christus het.

Dawid Brits

Die groot daaglikse uitdaging is op die oog af so eenvoudig: om soos ‘n Christen te dink, om soos ‘n Christen te praat, om soos ‘n Christen op te tree. Dit is om op maniere te dink wat ‘n hernude gees weerspieël, ‘n gedagte wat die wêreld sien soos dit werklik is, en ‘n gedagte wat vasbeslote is om God se gedagtes na hom te dink. Dit is om op maniere te praat wat ‘n hernieude hart weerspieël, om te verstaan ​​dat lewe en dood in die mag van die tong is en dat my woorde vars water of brak, ‘n seën of ‘n vloek kan wees. Dit is om op te tree op maniere wat hernude begeertes weerspieël, om op te tree op maniere wat my gawes, talente, tyd, energie en entoesiasme getrou ontplooi tot die voordeel van ander en die eer van God.

Die daaglikse uitdaging is om op ‘n duidelike Christelike manier te wil leef. Dit is om te bid dat ek op ‘n duidelike Christelike manier sou leef. Dit is om te bid: “God, in die komende dag bid ek dat ek sal dink soos ‘n Christen, dat ek sal praat soos ‘n Christen, dat ek sal optree soos ‘n Christen.” Dit is om te vertrou dat dit ‘n gebed is wat vir God aangenaam is om te beantwoord.

Dawid Brits