The Prodigal Prophet

The Prodigal Prophet deur Timothy Keller – ‘n Boekresensie

Beslis ‘n nuwe gunsteling skrywer op my lys.

Indien jy wonder oor hoe God se genade werk, of wat ‘n gesonde christelike benadering is rondom ongelowiges om ons, die regering bo ons en die armes onder ons, is hierdie ‘n moet-lees. My gewete was by elke hoofstuk aangekla. Hierdie boek was vir my die bewys dat ek soveel aspekte van my geloof in Christus misverstaan, en in sommige gevalle, die basiese nog nie onder die knie het nie.

Waaroor gaan The Prodigal Prophet?

In sy nuwe boek beskou Keller die boek Jona en wat dit ons vandag kan leer oor God se barmhartigheid en hoe mense op daardie genade moet reageer. Die skrywer gee toe dat hierdie boek al ‘n geruime tyd in die werk is, maar omdat baie van die inhoud geneem is uit ‘n reeks preke wat hy by drie afsonderlike geleenthede gebring het, en wat drie dekades strek, erken hy dat hy gesukkel het om dit te vorm tot nou toe.

Enigiemand wat vertroud is met Keller se geskrifte, kan weet dat dit ‘n bietjie ander styl het as hoe hy baie van sy ander boeke geskryf het. In baie opsigte lees elke hoofstuk meer soos ‘n geskrewe toespraak wat vir ‘n lesende gehoor herformateer is, maar die inhoud gaan nie verlore as gevolg van hierdie herformatering nie.

Hoe is die boek gestruktueer?

Sy inleiding begin dadelik en duidelik. Het ‘n vis / walvis Jona regtig gesluk? Keller maak die uitstekende punt dat dit vanuit die perspektief van die verhaal as geskiedenis en feit gekommunikeer word. Verder, as die God van die Bybel die wêreld geskep en Jesus uit die dood opgewek het, dan is ‘n vis wat ‘n man vir ‘n paar dae insluk nie onwerklik nie.

Nadat hy die saak behandel het, gee hy die leser dan ‘n bietjie agtergrond oor die verfyning van die teks en hoe hoofstukke 1 & 2 bedoel is om hoofstukke 3 & 4 te weerspieël. Alhoewel dit ‘n kort boek is (200 plus bladsye), handel dit oor moeilike temas en het dit baie te sê vir die leser oor God se karakter, die mens se natuur, sonde, vergifnis, die kerk, politiek, rassehaat, moderne teologie en moderne filosofie.

Hier vergelyk Keller ook die eerste helfte van Jona (hoofstukke 1 & 2) met die voorbeeld van die verlore seun uit Lukas 15: 11-24 en die tweede helfte van die boek (hoofstukke 3 & 4) met die ouer broer in dieselfde gelykenis (Lukas 15: 25-32). Dit is ‘n nuttige vergelyking, dwarsdeur die boek toon Keller die leser aan hoe hierdie boek aangaande Jona werklik deur die tema en die inhoud verbind word met sy vroeëre werk: The Prodigal God.

In baie opsigte sal dit goed wees met die leser om daardie boek eers te lees – hoewel dit nie nodig is nie, help dit wel om sommige van die temas in Jona se lewe te belig. Terselfdertyd sal iemand wat hierdie boek lees, nog nooit ‘n ander boek deur Keller gelees het nie, in die versoeking kom om die vroeëre werke ook te kry. Op hierdie manier vul hierdie twee werke mekaar mooi aan, of so lees ek op ander resensies.

Die boek word dan in verder affdelings verdeel. In die eerste beskou hy elke gedeelte van die boek en gee dit die leser ‘n goeie begrip van hierdie vier hoofstukke in die Bybel. Keller oorweeg hoe Jona gekies het om van God af weg te gaan en sommige van sy redenasies vir hierdie besluit. Hy wys daarop dat Jona eintlik ‘n probleem met God se plan gehad het en daarom het hy gekies om daarteen te rebelleer.

Jona se verkeerde denke en optrede word duidelik deur hierdie hoofstukke getoon, sowel as sommige van sy verkeerde aannames oor vaderlandsliefde, God se genade en ander mense as die Jode. Daar is baie fassinerende en verhelderende punte wat in hierdie hoofstukke gemaak word, namate die vertelling van Jona al hoe duideliker word.

Die tweede helfte van die boek behandel drie hooftemas: (1) ons verhouding tot God se woord, (2) ons verhouding tot God se wêreld en (3) ons verhouding tot God se genade. Al hierdie dinge is geneem uit die boek Jona, aangesien sy lewe en optrede gebruik word om op ons eie toe te pas. Enige leser wat nie die inhoud van Jona ken nie, sal verbaas wees oor hoeveel ooreenkomste daar tussen Jona se tyd en ons tyd bestaan. Alhoewel hierdie boek meer as 2 500 jaar gelede geskryf is, is dit steeds baie relevant.

Laaste woorde

Miskien meer as enige ander uitkoms, eindig hierdie boek met baie hoop. Alhoewel die einde van Jona vir baie mense verwarrend kan wees, en baie lesers wonder of Jona dit ooit gekry het wat God van hom verwag het, gee Keller die leser baie hoop. Daar is nie net hoop vir hoe Jona verloop het nie, maar die belangrikste is dat die leser versoek word om na Jesus te kyk. Jesus wys die regte pad vorentoe en elke leser sal die waarheid duidelik aan die einde van hierdie boek verstaan.

Dit is ‘n nuttige boek vir alle lesers. Of jy nou vertroud is met die verhaal van Jona of dit die eerste keer hoor, alle lesers sal baie baat deur hierdie boek te lees.

Resensie telling

  • Vakgebied – Teologie/ Apologie/ Filosofie
  • Doel – 10/10
  • Inhoud – 9/10
  • Leesbaarheid – 9/10 (Verstaanbare Taalgebruik)
  • Dekblad – 9/10 (Baie Hardeband)

Resensie telling – 9 uit 10.

Dawid Brits