Die Beloftes van Sosiale Media

Dit help ons om vriende te maak?

Die vroeë belofte van sosiale media is dat dit ons sal help om vriende te maak. Soos dit verouder, lyk dit eerder om ons te help om vyande te maak. Die gelukkige dae toe dit gaan oor kontak met ander rondom gedeelde belange, is lankal weg. Dit lyk vandag of dit die belangrikste is om ander te verslaan. As ons sosiale mediawêreld ons nuwe maniere gegee het om vriende te maak, het dit ons ook nuwe maniere gegee om vyande te maak.

Jesus het eenmaal die maniere waarop ons met ons vyande verband hou, aangespreek, en sy leer is vandag net so relevant soos twee-duisend jaar gelede. Dit is net so relevant vir mense wat kwaad praat op sosiale media as diegene wat dit in ons gesigte spreek, net so relevant vir die mense wat ons feitlik probeer beskaam as diegene wat dit in ons teenwoordigheid doen. Diegene wat Christene word, aanvaar sy uitdaging om volgens ‘n nuwe etiek, volgens ‘n nuwe manier van lewe te leef. Ons leer dat wanneer ons ‘n ‘natuurlike’ reaksie op ‘n situasie het, dit moet ondersoek in die lig van die Bybel om te vra: Is dit die soort gedrag wat ‘n navolger van Christus moet toon? Of roep Christus sy volgelinge op om op ‘n ander manier, op ‘n nuwe manier, te reageer?

Wees lief vir jou vyande?

Dit is wat Jesus vir ons sê as ons aanlyn vyande in die gesig staar. ‘Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word’ (Lukas 6: 27-28). Hy is besig om ‘n buitengewone manier te leef. Dit is buitengewoon, bo die gewone instink en ervaring van mense. Dit is ‘n manier om te lewe wat onmoontlik of selfs belaglik kan lyk. Miskien sien ons dit nog duideliker as ons die woordorde bietjie verander. ‘Jou vyande, hou van hulle; Jou haters, doen goed aan hulle; Jou vervloekers, seën hulle; Bid vir hulle’. Dit is die moeite werd om vinnig na elkeen van die vier opdragte te kyk om te kyk hoe dit op ons van toepassing is as ons aanlyn beweeg.

Hoe moet ek reageer teenoor my vyande?

Wees lief vir jou vyande. Wat is die gewone manier teenoor vyande te reageer? Dis maklik! Haat jou vyande! Hulle haat jou, so jy haat hulle terug! Maar wat is die buitengewone manier waarop Jesus jou benoem om met jou vyande verband te hou? Jy moet hulle lief hê. Jy moet die lief hê, wat jou haat.

Dit is die soort liefde wa uitreik na iemand wat nie waardig is daarvoor nie. Dit is liefde wat nie hoef terug te keer en opreg te wees nie. Hierdie liefde moet uitgebrei word tot jou vyande, tot diegene wat jou lewe bemoeilik, tot diegene wat jou lewe ellendig maak. Wat doen jy as daardie persoon jou aanlyn soos ‘n vyand behandel? Jesus roep jou nie om liefde vir hulle te voel nie; hy roep jou om lief te wees – om aksies te neem wat tot hul voordeel strek. As daardie persoon jou soos ‘n vyand behandel, moet jy reageer asof hy ‘n vriend is.

Jesus roep jou nie om liefde vir hulle te voel nie; hy roep jou om lief te wees.

Dawid Brits

Doen goed aan die wat jou haat. Wat is die gewone manier om te reageer op diegene wat jou haat? Jy haat hulle terug! Hulle doen jou leed aan, en jy doen doen so terug. Wat is die buitengewone manier om te reageer op diegene wat jou haat? Dit is om hulle goed te doen. As mense hul haat teen jou uitoefen deur bose woorde of optrede, moet jy reageer deur goeie optrede teenoor hulle te neem. Al die moeite wat hulle doen om jou ellende te bring, en om vir hulle vreugde te bring; toe Paulus aan Titus skryf, het hy gesê dat Christene ‘ywerig moet wees vir goeie werke’. Jy moet ‘n ywer vir goeie werke hê, miskien selfs buitengewoon! Die mark vir hierdie goeie werke is nie net die mense wat jou liefhet nie, maar selfs die mense wat jou haat.

Seën diegene wat jou vervloek. Wat is die gewone manier om te reageer op iemand wat jou vervloek? Dit is om hulle dadelik te vloek! As hulle God teen jou aanroep, dan beroep jy God teen hulle. As hulle die oordeel oor jou neerwerp, dan bring jy die oordeel op hulle af. Wat is die buitengewone manier om te reageer op diegene wat jou vervloek? Dit is om hulle te seën. Dit is om bereid te wees om hul haatlike woorde op te neem en te reageer met soortgelyke woorde. As hulle ongeluk by jou wil sien, wil jy seëninge by hulle sien; as hulle wil hê dat jy deur God verlaat moet word, wil jy hê dat God hulle moet mhels. Hulle wens swaarkry vir jou, maar jy wens die beste vir hulle.

Bid vir diegene wat jou mishandel. Wat is die gewone manier om op aanlyn-misbruik te reageer? Dit is om mishandeling terug te gee. As hulle vir jou slegte woorde sê, sal jy dadelik slegte woorde terug sê. As hulle jou afsny, sal jy hulle afsny. Wat is die buitengewone manier om op mishandeling te reageer? Met gebed. Dit is om daardie beledigende persoon voor die Here te bring, om God te vra om sy seëninge op hulle uit te stort. Uiteindelik is dit om God te vra om hulle te red en te heilig.

Leef buitengewoon?

Jesus vertel hoe jy moet verband hou met mense wat jou kwaad aandoen of wat jou wil benadeel, en sy instruksies bied belangrike leidrade rakende aanlyn vyande. Hy gee vir jou ‘n versameling werkwoorde, ‘n versameling aksies wat jy moet aanneem: Lief, doen, seën, bid. Hulle werkwoorde is haat, vloek en mishandeling; joune is liefde, doen, seën, bid.

In jou aanlyn Christelike lewe sal jy vyande, haters, vloekers en misbruikers teëkom, en jy moet reageer deur hulle lief te hê, goed aan hulle te doen, hulle te seën en vir hulle te bid. Dit is waarlik ‘n buitengewone soort liefde – dis ‘n soort liefde wat Jesus aan ons bewys het, want terwyl ons nog vyande was, is ons deur die dood van sy Seun met God versoen (Romeine 5:10).

Leef buitengewoon.

Dawid Brits