Verdedig jouself teen god die moeder – Deel I

Maak blink jou skild

Aangesien die World Mission Society Church of God (WMSCOG) vreesloos evangeliseer in my tuisdorp, het ek dit goed gedink om jou skild blink te vryf; dit is nou sodat jy voldoende kan verdedig teen die verskeie dwaalleringe waarmee hulle jou ore was.

Baie van die bewerings wat ek hier bespreek het, het ek eerstehands gehoor en was vir my uitgewys uit die Bybel uit die twee kere wat hulle met my gepraat het; een keer in die jaar 2018 en vroeër hierdie jaar, in Februarie 2021. Soos jy kan verwag het ek elke bewering teengestaan deur my allerbes te gee om dit Bybels te antwoord, sowel as om die ware evangelie aan hulle te probeer verduidelik (waarby hulle albei kere, my uitgelag het, omgedraai en weggeloop het).

Ons begin vandag met die punt waarmee hulle eindig. Die punt waar hulle beweer dat Ahn Sahng-Hong die tweede wederkoms van Christus is, maar ook die Heilige Gees:

Verdediging Nommer Een: Ahn Sahng-Hong was ‘n mens

a) Ahn Sang-Hong is Jesus en ook die Heilige Gees?

Die valse lering van die WMSCOG is dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie verskillende persone is nie, maar bloot verskillende manifestasies van een God. Hierdie leer is ‘n dwaalleer wat modalisme genoem word. Die Bybel stel God voor as een God, maar praat dan van drie Persone – die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Die WMSCOG glo dat Jehovah die Vader is, Jesus die Seun en Ahn Sahng-Hong die Heilige Gees is. Die Bybel vertel ons dat die Heilige Gees ‘n goddelike Persoon is, ‘n wese met ‘n verstand, emosies en ‘n wil.

Die feit dat die Heilige Gees God is, word duidelik gesien in baie Skrifgedeeltes, waaronder Handelinge 5: 3–4. Elkeen wat verklaar dat Ahn Sang-Hong die Heilige Gees is, is godslastering – lastering teen die Heilige Gees het Jesus gesê is onvergeefbaar (Matteus 12:31-32).

God is nie bereid om hierdie sonde te vergewe nie, want God het sy Seun gegee om vir ons sondes te sterwe, die regverdige vir die onregverdiges weens sy onbeperkte genade. Wat hierdie sonde onvergeeflik maak, is die oortreder se onwilligheid om tot inkeer te kom en te glo in Jesus Christus (die Een waarvan die Woord getuig).

b) Ahn Sang-Hong is die tweede wederkoms van Christus?

Ahn Sang-Hong kan nie die tweede wederkoms van Christus wees nie. Eenvoudig gestel Jesus Christus het die Ou-Testamentiese profisieë oor die Messias voldoende volbring. Wanneer Hy eendag terugkeer sal: “Hy kom met die wolke! Elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; al die nasies op aarde sal jammerlik oor Hom huil. Ja, amen!” (Openbaring 1:7)

Daniel 7:13-14 se: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

Hulle beweer dat ‘wolk’ in die Bybel ‘mens’ beteken… Wolk beteken wolk. Boom beteken boom tensy daar ‘n Bybelse analogie of gelykenis daaraan gekoppel is. Hierdie verse beteken eenvoudig dat Jesus op werklike wolke in die hemel sal terugkeer, dat elke oog Hom sal sien en dat sy heerskappy nie sal vergaan, of vernietig sal word nie, op daardie dag, nie in daardie dae nie.

In waarheid, dieselfde vers wat hulle gebruik om hulle standpunt te verdedig, is die een wat dit vernietig. Al wat ons moet doen is om te lees.

Die volgende bewering in hierdie lyn is dat Jesus se wederkoms sal gebeur tydens verkeie dae, of eeue. Hoe hulle dit bereken is ek nie heeltemal seker nie en dit is reeds gekoppel aan die dwaalleer van Modalisme. Die feit is dat die wederkoms beslis ‘n dag is wat gaan aanbreek, nie ‘n stel dae waarop ons wag nie (Markus 13:32).

Daarom is daar net een Jesus Christus wat gaan terugkeer, een keer; die laaste keer op die wolke in die hemel; elko oog sal sien, elke tong sal bely en elke knie sal buig op daardie oomblik! Ahn Sang-Hong het nie een van hierdie dinge gedoen nie, daarom is hy net ‘n mens soos ek en jy.

Verdediging Nommer Twee: Redding kom deur geloof alleen in Jesus Christus alleen

Die WMSCOG leer dat redding in die name van Jehovah, Jesus en Ahn Sahng-Hong is, en dat doop nodig is vir redding. Die Bybel verklaar dat redding deur Jesus Christus alleen is (Handelinge 4:12; Johannes 14: 6). Verlossing is in die naam van Jesus Christus. Om redding in die naam van Ahn Sahng-Hong te eis, is weereens godslastering.

Dit is ‘n redding wat op die werke gebaseer is, behalwe geloof in Jesus Christus. Om iets by die evangelie te voeg, is om te sê dat Jesus se kruisdood onvoldoende was om ons redding te koop. Die Bybel sê dat Jesus se dood alleen vir ons sondes betaal het (Romeine 5: 8; 2 Korintiërs 5:21). Jesus se geregtigheid word deur geloof alleen vir ons toegeskryf (Johannes 3:16; Handelinge 16:31; Efesiërs 2: 8-9). Daarom kan doop nie ‘n vereiste vir redding wees nie.

Laaste Woorde

Ahn Sang-Hong was ‘n mens. Hy het gesterf in die tagtiger jare – hy is immer steeds in daardie graf. Om te beweer dat ‘n mens die Heilige Gees is, is Godslasterlik. Om verlossing aan ‘n mens anders as Jesus Christus toe te wys, is Godslasterlik. Die World Mission Society Church of God se teologie en analogie wat hulle daarby heg is eenvoudig – godslasterlik, ‘n valse evangelie en moet verwerp word met alles in ons hele wese as Christene.

Ek is bevrees dat indien jy hierdie dwaalleer glo wag daar ‘n geween en ‘n gekners van tande op jou wanneer Jesus Christus finaal terugkeer om Sy bruid te kom haal (Lukas 13:23-30).

Kyk uit vir die volgende artikels in hierdie reeks. Volgende keer kyk ons na die konsep van god die moeder. Die Bybel verwys na haar in Jeremiah 7:18 – dit is nie ‘n mooi prentjie nie.

Dawid Brits

Sien vir jouself wat hulle glo deur hierdie skakel: https://southafricawmscog.org/

Sien hier hoe ‘mooi’ hulle die dwaalleer van Modalisme verduidelik: https://southafricawmscog.org/the-savior-of-each-age-and-the-new-name/

Sien hier hoe hulle beweer dat ‘wolk’, ‘vlees’ beteken: https://southafricawmscog.org/cloud-and-flesh/

*Vele ander het oor hierdie onderwerp gepraat. Indien jy meer wil weet oor hierdie beweging, stel ek voor dat jy Mike Winger en Apologia se reekse volg op YouTube: