Die Dwaalleer van die World Mission Society Church of God

Alweer! Dis die tweede keer wat hierdie mense my vaskeer op die sypaadjie terwyl ek rustig ons erf wil netjies maak. Ja, dit was die World Mission Society Church of God. Die rede hoekom ek hierdie artikel skryf is dat hulle nie so vêr geleë is nie. Hulle is hier in Suid-Afrika, in Kimberley. Twee keer was ek al gekry terwyl ek rustig in my tuin propeer werk, waar hulle met my probeer praat. Soos altyd, sien ek dit as ‘n geleendheid om die werklike evangelie aan hulle te verkondig. Soos gewoonlik het hulle nie na my geluister nie…

Wat is die World Mission Society Church of God?

Die World Mission Society Church of God, (WMSCOG) wat in Korea ontstaan ​​het, beweer tans drie miljoen volgelinge in 175 lande en ongeveer 7 500 kerke wêreldwyd, volgens hul webwerf. Die Christelike kerk beskou hierdie groep as ‘n kultus vanweë hul problematiese teologiese oortuigings en beheersende praktyke.

Kort Geskiedenis

Ahn Sahng-hong stig Church of God Jesus Witnesses in Suid-Korea op 28 April 1964. Nadat Ahn Sahng-hong in Februarie 1985 oorlede is, wou ‘n groep mense in daardie kerk, insluitend die man Kim Joo-cheol en die vrou Zahng Gil-jah, die konsep van ‘n ‘geestelike moeder’ weer bekendstel. 22 Maart 1985 verhuis hulle van Busan na Seoel. Op ‘n vergadering op 2 Junie 1985 in Seoul bespreek hulle hoe hulle Zahng Gil-jah kan benoem as ‘Die Moeder’, en stig ‘n kerk met die naam Witnesses of Ahn Sahng-hong Church of God wat gelei word deur Kim Joo-cheol en Zahng Gil-jah.

Hulle bevestig dat Ahn Sahng-hong beskou moet word as Jesus Christus wat reeds gekom het, en moet die titel Christ Ahn Sahng-hong genoem word, en volgens ‘n tradisionele siening van Christelike hipostase was Ahn gevolglik ook die Heilige Gees, God die Vader, en dus God.

Zahng Gil-jah moet beskou word as God die Moeder, ‘n vroulike beeld van God, met die titel Hemelse Moeder, of bloot Moeder, en saam met Ahn Sahng-hong as God beskou word. ‘n Verandering in godsdienstige praktyk, soos weerspieël in die verandering van die naam van “Jesus Witnesses” na “Witnesses of Ahn Sahng-hong”, was dat gebede nie meer in die naam van Jesus Christus gehou nie, maar in die naam van Christus Ahn Sahng -hong.

Rondom 1997 het Getuies van die Kerk van Ahn Sahng-hong ‘n organisasie sonder winsbejag gestig met die titel die World Mission Society Church of God met die doel om die bates van die organisasie te registreer en te bestuur.

Terwyl die Christelike kerk die WMSCOG as ‘n ‘kultus’ bestempel, sê hierdie organisasie dat die waarheid verdwyn het en wetteloosheid heers.’ Hulle beweer dat hulle ‘die ware godsdienshervorming lei deur die waarheid van die vroeë Kerk te herstel om die mensdom tot die ewige lewe te lei.

Kultus Betekenis

‘n Tipiese kultus oorhaal deur dwang en buit sy lede uit, ekonomies, seksueel of op ‘n ander maniere. Kultusleiers het dikwels sterk, gesaghebbende en selfs charismatiese persoonlikhede. Hulle gebruik dikwels intimidasie-taktieke om beheer oor hul volgelinge te behou en te laat groei.

Oortuigings van die World Mission Society Church of God

Lede van hierdie kultus gebruik die Skrif as die basis vir hul oortuigings. Hulle bevorder byvoorbeeld ‘n weergawe van die Drie-eenheid waarin Vader, Seun en Gees drie rolle is wat deur dieselfde enkel persoon vertolk word. Hulle het my pertinent gesê dat die drie-eenheid een is, maar daar is nog een apart – die moeder.

Wanneer hulle met jou praat, sal jy nie ‘n kans kry nie. Hulle spring van een vers na die ander, haal dit heeltemal uit konteks uit en is vas oortuig hulle is reg.

Wat die wêreld dink van hierdie kultus

Een van die mees deurdringende, fundamentele oortuigings van die hedendaagse samelewing is dat alle paaie na God lei. Om te sê dat ander maniere verkeerd is, is bekrompen, groot en benadeling.

Baie mense wat oor die WMSCOG se geloofsoortuigings lees, sal hulle minder steur aan teologie en meer aan resultate. Daar is geen verslae van massa-selfmoord, veelwywery of verkragting nie. Vrywilligerswerk is belangrik vir die World Mission Society Church of God, wat toekennings van wêreldleiers ontvang het vir omgewing, rampverligting en meer. In die lig van die heersende Universalistiese sentimente (wat beteken dat almal gered is en hemel toe gaan), is daar niks verkeerd of gevaarlik aan hierdie kultus nie.

Tog, kon ek agter kom dat wat hulle vir my sê is die resultaat van breinspoeling. Veral wanneer ek dieper probeer delf in wat hulle glo – hulle hou duidelik nie daarvan om bevraagteken te word nie. So, alhoewel hulle my gegroet het met ‘n vriendelike ‘Hello Meneer!’ wees versigtig en ontleed wat hulle sê met ‘n fyn oor.

Is die WMSCOG gevaarlik? Wat is verkeerd met hul oortuigings?

Wanneer die WMSCOG-aktiwiteite vergelyk word met die afgryse van massa-selfmoorde, poligamie en tienerswangerskappe wat voortspruit uit ander kultusse, klink die World Mission Society Church of God skadeloos.

Jesus het egter vir sy dissipels gesê “Maar elkeen wat een van hierdie kleinstes wat in My glo, tot ’n val bring – vir hom sal dit beter wees om met ’n meulsteen om sy nek in die see te verdrink” (Matteus 18: 6 NLV). In dieselfde boek waarsku Hy ook: “Pas op vir die vals profete. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken, net soos ’n mens ’n boom aan sy vrugte kan uitken. ’n Mens pluk tog nie druiwetrosse van doringbosse, of vye van dissels nie” (7:15 NLV)

Pertinent het ek vir hulle gesê dat Ahn Sahng-hong ‘n false profeet was, en defnitief ook ‘n valse christus, daarom is dit beter vir hulle om te vlug vir hul lewens, want wanneer die regte Een terug kom, gaan hulle onder die wees wat op hulle tande gaan kners. Hulle repliek was dat as ek net glo in die Jesus van die Bybel is ek ongered, want ek glo in ‘n valse christus.

Die gevaar is tweeledig: vir diegene wat gelowiges weglei van die waarheid en diegene wat nie versigtig is vir valse lering nie. Nadat hulle self in sonde gelei is, besef hulle nie dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is nie en dat niemand na die Vader kom behalwe deur Hom nie (Johannes 14: 6).

Die bedreiging van die ewige verdoemenis is nie goedaardig nie, en die ewigheid behalwe die Vader is juis die risiko wat ‘n mens neem na aanleiding van ‘n godsdiens wat dwaalleer beoefen en verkondig.

  1. Die Drie-eenheid

God is nie een figuur wat op bepaalde seisoene rolle inneem nie. Die Drie-eenheid is die leerstelling dat daar net een God in die hele skepping, alle tye en alle plekke is. Hierdie een God bestaan ​​as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees. Elke persoon is nie dieselfde persoon as die ander nie, maar tog is daar nie drie gode nie, maar een. Ek was verstom om te hoor dat hulle nie die woorde ‘wese’ (being) en persoon (person) verstaan nie. Hulle tref ook geen onderskein tussen die fisiese en die geestelike nie; verstaan ook nie dat ‘n mens tegelyke tyd gees en mens is nie.

Paulus se briewe aan die Romeine en Korintiërs vertel ons dat die Vader, Seun en Heilige Gees een is. Paulus praat van Jesus “Dit gaan oor sy Seun, Jesus Christus. Wat sy menslikheid betref, is Hy uit die nageslag van Dawid gebore. Wat sy heilige Goddelikheid betref – sy opstanding uit die dood het kragdadig bevestig dat Hy die Seun van God is. Wat meer is, Hy is ook ons Here!” (Romeine 1: 4 NLV). Hy wys daarop dat sommige van sy lesers dood was in die sonde: “Daar was ’n tyd toe party van julle presies so was, maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan Homself toegewy. Julle is vrygespreekte mense op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees van God vir julle gedoen het.” (1 Korintiërs 6:11 NLV).

  1. Die Pasga

Jesus het die Fariseërs hewig gekritiseer vir hulle ‘ondraaglike godsdienstige eise’ en dat hulle ‘nooit ‘n vinger oplig om die las te verlig nie’ (Matteus 23: 4). Paulus skryf aan volgelinge van Christus en sê dat die sonde sal oor hulle nie heers nie, omdat hulle nie onder die wet is nie, maar onder die genade (Romeine 6:14).

WMSCOG glo dat die viering van die Pasga absoluut noodsaaklik is vir redding is. Die Skrif is baie duidelik dat vergewing van sondes, toekomstige opstanding en die ewige lewe in die koninkryk van God alleen deur genade verkry word deur die geloof alleen en geheel en al op grond van Christus se eenmalige voltooide werk eerder as ons seremoniële praktyke.

‘n Mens kan die Pasga hou as ‘n gedenkteken, wat nou bekend staan ​​as Paasfees, omdat Christene die nuwe verbond vier wat vervul is deur Christus se kruisdood en Sy opstanding as oorwinning oor die dood – dit wil sê oorwinning oor sonde. Christene is nie verplig om die feeste te hou nie, want die offer van Jesus is genoeg. Ons hoef niks daarby te voeg nie.

  1. Verdere Teologiese (verskriklike baie) Foute

Hulle beweer byvoorbeeld dat Christus reeds 50+ jaar gelede in menslike vorm teruggekeer het in die vorm van hul stigter, Ahn Sahng-Hong. Alhoewel hy gesterf het, wag hulle op die wederkoms van die Heilige Gees. Natuurlik was my eerste reaksie ‘n baie harde “Nee!”Jesus kom terug op die wolke, almal gaan die aankondiging hoor, almal sal sien. Waarby hulle antwoord was: “Wolke beteken iets anders in die Bybel.”

Lusiter, wolk beteken wolk! Hulle sê dit beteken ‘n mens of vlees (ons praat volgende keer hieroor).

Intussen aanbid hulle sy weduwee as God die Moeder, ten spyte daarvan dat Genesis 1:27 (NLV) dit duidelik stel dat “God het die mens inooreenstemmingmet met Homself geskep”. Hulle beweer ook die Moedergod as die Bruid van Christus, ondanks baie Bybelverwysings na die Kerk as die Bruid van Christus.

Op hierdie punt het ons hewig begin stry. Hulle neem ‘n vers hier en daar, en probeer aan my wys dat hiedie Koreanse vrou die bruid van Christus is, waarby ek vir hulle gesê het dat wanneer die regte Jesus Christus terug kom om sy bruid te kom haal, sal hulle spyt wees en dat ek hulle in my gebede sal hou.

Gevolgtrekkings oor die World Missions Society Church of God

Die World Mission Society Church of God skets ‘n aantreklike prentjie vir ‘n wêreld wat op soek is na goedhartigheid en vrede, maar dit bly ‘n kultus wat valse leer leer. Met dit gesê, hulle leer is bitter, bitter gevaarlik. Hulle verwerp honderde jare se gesonde leer vir eie insigte en aanbid ‘n mens; ‘n dood gewone mens.

Doen die regte ding, wees voorbereid, want hulle gaan jou vaskeer een of ander tyd hier in Kimberley, of êrens in Suid-Afrika.

Dawid Brits

Voetnotas:

Die Suid-Afrikaanse webwerf is hier.