Daar is Een, ja, net een!

Die Christelike godsdiens is tegelykertyd die breedste en nouste ter wêreld. Dit is ‘n geloof wat elke moontlike persoon toelaat, maar dit erken hulle op een manier alleen.

Daar is een? Net een?

Daar is een God. Net een. As daar twee of meer gode was, sou daar moontlik twee of meer weë tot redding wees – jy word gered deur hierdie god en ek sal deur die een gered word; maar daar is net een God en dus net een weg tot redding.

Daar is een mensdom. Net een. As daar twee soorte mense was, sou daar moontlik twee weë tot redding wees – jy is deel van hierdie groep en ek is deel van die een; maar daar is net een mensdom en dus net een weg tot redding.

Daar is een bemiddelaar. Net een. As daar twee bemiddelaars was, sou daar twee weë tot redding wees – jy laat hierdie bemiddelaar jouu verteenwoordig en ek sal saam met die een gaan; maar daar is net een middelaar en dus net een weg tot redding.

Daar is een losprys. Net een. As daar twee lospryse is, kan daar twee weë tot redding wees – jy moet jou skuld deur daardie redder betaal en ek sal my skuld deur die ander een laat betaal; maar daar is net een losprys en dus net een weg tot redding.

Een God het een mensdom geskep, verteenwoordig deur een Middelaar wat een losprys betaal het. Daar is dus net een manier. Die weg tot redding is so breed dat dit elke persoon wat na God soek, kan toelaat, maar tog so smal dat hulle slegs deur Jesus Christus kan ingaan. (Sien 1 Timoteus 2: 1-7.)

Daar is een. Net een.

Dawid Brits

Want daar is net een God en een Middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. Dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op die bestemde tyd.

1 Timoteus 2: 1-7 (NLV)